fbpx


Dr. Halit Furkan Sarı

MAGNETOTERAPİ

Magnetoterapi Nedir?

İnsan vücudunda biyoelektrik yüklerin hareketinden bir manyetik alan meydana gelir. Her mekânda tüm canlıların içindeki ve dışındaki tüm boşluklarda yüksek ya da düşük birer manyetik alan mevcuttur.

İnsan vücudunda her hücrenin kendine özgü elektrik devresi mevcuttur. İnsan vücudu aslında her hücrenin kendine özgü elektrik devresi olduğu bir elektromanyetik makinedir. . Bu manyetik alan, biyoelektrik yüklerin hareketinden meydana gelirİnsanı oluşturan maddelerin manyetik alan sinyalleri hem birbiri ile hem de dünyanın manyetik alanı ile uyum halindedir

Manyetik alan tedavisinin bugünkü anlamında kullanıma girmesi ise bu bilginin neticesinde olmuştur. Uzaya giden astronotların, dönüşlerinde belirlenen psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklarının uzun süre ne olduğu anlaşılmamış ve araştırmacıları epey bir uğraştırmıştır. Sonunda astronotların maruz kaldıkları hastalıkların uzaydaki manyetik alan eksikliğinden kaynaklandığı anlaşılmış ve magnetoterapinin ilk adımları atılmıştır.

Böylece Magnetoterapi ilk önce astronotlar üzerinde uzayda kullanılmıştır. Daha sonra 200.000 insan üzerinde yapılan klinik deneyler neticesinde tıp hizmetine sunulmuştur

Magnetoterapinin  asıl etkisi hücrelerin bol kanlanmasını, bolca oksijenlenmesini, elektriksel olarak düzenleyerek bolca beslenmesini sağlamaktır. Tüm bunların neticesinde hücrelerin kendi kendilerini yenilemesi için fırsat sağlanmış olur

Metabolizmayı uyarak harekete geçirir.

Solunum sistemi oksijenlenmesini arttırır

Doku kanlanmasını arttırır. Dolaşım sistemini destekler

Kasları gevşetir rahatlatır

Vücuttan ödem atılmasını sağlar

Hücre içindeki antioksidan sistemleri aktive eder

Kemik yapılarda yaralanma sonrası iyileşmeyi destekler

İltihaplanmaları, enfeksiyonları düzenler

Kolay bir şekilde uygulanması ve doğal özellikleri ile ön plana çıkması magnetoterapi yönteminin tercih edilmesindeki ana nedenleri oluşturur.

Şehir ve ofis hayatına alışan insanoğlu doğallıktan uzak bir şekilde yaşadığından dolayı vücudunda ciddi bir birikme ile karşılaşır. Bu birikim bağışıklık sisteminin işlevselliğini kaybetmesine ve kas-iskelet sistemindeki bozulmalara yol açar. Manyetik alan tedavisi bu tür olumsuzlukların giderilmesine yardımcı olurken vücuttaki iyon dengesinin doğru bir şekilde düzenlenmesini sağlar.

TARİHÇESİ

Manyetik alan tedavisinin geçmişi çok eski tarihlere dayanmaktadır. İlk olarak antik çağlarda doğal mıknatısların kullanımı ile başlamıştır

Geomagnetizma’nın (yer çekimi manyetik alanı) insan sağlığı üzerine etkisi ile ilgili ilk referans  İngiltere Kraliçesi Queen Elizabeth’in  kişisel doktoru W. Gilbert tarafından 1600 yılında yazılmıştır

1774 yılında Avustralyalı doktor F. Mesmer mıknasıtların eklem hastalıklarında ağrılar üzerine  etkisini keşfetti (bu dönemde elektrik daha kullanılmıyor, manyetik alan bilinmiyordu)

18-19. yüzyıllarda elektomanyetik olaylara ilgi arttı

1812 de İngiltere’de Cerrah Birch elektrik yardımı ile kırıkları tedavi etmeye başladı

1938’de Hensen tarafından ağrı üzerindeki etkisi rapor edilmiştir.

1957’de Fukada ve Yasuda dokuların elastik yapısı ile elektrik polarizasyonu arasındaki ilişkiyi buldular

1965’te Bickford ve Fremming manyetik alan ile insanlarda periferik sinir stimulasyonunu gerçekleştirmişlerdir.

1985’te pulsatif manyetik alan ile korteksin stimule edilmesi ve periferik yanıtların alınması sağlanmıştır

Manyetik alan tedavilerinin üst düzey biyoritme neden olduğunu gören bilim adamları bunu bir  manyetik alan tedavi cihazı gibi tasarlayarak 1988’den itibaren tıbbın hizmetine sokmuşlardır

ETKİ MEKANİZMASI

Manyetik alan aslında ultrason tedavisi, lazer tedavisi, foton tedavisi gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır.

Magnetoterapi, manyetik alan etkileşimine dayanan girişimsel olmayan fiziksel bir tedavi metodudur. Tıpta hem tanısal olarak hem de pek çok hastalıkta tedavi amacıyla kullanılmaktadır

Manyetik alanın dokulara etki etmesi Maxwell yasalarıyla açıklanır

Hücreler arasındaki Ca (kalsiyum) gibi önemli mineralleri düzenler (Siklotoron prensibi-Manyetik alan mineral gibi yüklü partiküllerin akışını hızlandırır)

Kuantum fiziği bilgilerine göre manyetik alan; hem taşıyıcı ve bilgi dalgası olarak hem de tedavi sinyali olarak işlev görür. Manyetik alan tedavisiyle, bedenimizin iletken dokularında oluşan biyoelektrik dalgalar, nöral dokularda depolarizasyona yol açar. Yani sinirlerin uyarılmasını sağlar

Etki mekanizması olarak,  organizma, organ, doku, hücre hatta molekül ile rezonansa girer ve pH dengelerini etkiler. Düşük frekanslı manyetik alanların, etkisini hücresel membran seviyesinde gösterdiği belirtilmektedir.

Yani magnetoterapi etkisini vücudun en temel yapısı olan hücreler üzerinden  göstermektedir

Oluşturuğu etkilere bakacak olursak

 1. Otonom (vejetatif) sinir aktivitesinde değişikliklere sekonder kan damarlarının çapında aktif genişleme (kan damarlarında olan genişleme ile kanlanma artışı)
 2. Terminal dokularda parsiyel oksijen basıncında artış (oksijenlenmenin artışı)
 3. Kapiller kan akış hızında ve lokal perfüzyonda değişiklik (dokulara ihtiyacı olan maddelerin bolca gelmesi)

Peki her manyetik alan bu etkileri yapabilir mi?

Biyolojik etkinin oluşabilmesi ve cihazın fizyolojik açıdan etkili olabilmesi için,  üretilen elektromanyetik sinyallerin (güç, impuls şekli ve frekans), el değmemiş fizyolojik doğadaki aslına uygun olmalıdır . Buna göre cihazın ürettiği manyetik sinyallerin, belirli fizyolojik özelliklere sahip olması gerekir:

1-) Pulsatif olmalıdır

Üretilen elektromanyetik sinyalin atım biçimi kelimenin tam anlamıyla fizyolojik doğaya sahip olmalıdır. Yani zaman akışı bakımından hücre membranı ve sinir sisteminin sinyal iletimine yani aksiyon potansiyeline karşılık gelmelidir. Fizyolojik olmayan tedavi sinyalleri, (örn: dikdörtgen sinyaller, testere dişi sinyaller) uzun vadede organizma için özellikle yaşlılarda olumsuz yük (sürekli stres) oluşturur.

2-) Biyolojik pencere  içinde bulunmalıdır

Çünkü organizma manyetik alan şiddeti bakımından, sadece bu pencere içindeki enformasyonu (bilgiyi) taşıyan elektromanyetik sinyalleri algılar. Dolayısıyla tedavi edici uyaranlardan, sadece belli frekans ve güce sahip olanlar beklenen etkiyi gösterebilir

Pulsatif manyetik alan, vücut dokularını uygun bir şekilde etkileyerek hücre zarlarının geçirgenliğini artırır. Yapılan çalışmalar tedavide pulsatif yani ritmik dalgalanmalar halinde manyetik alan oluşturan şeklinin kullanılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Yerkabuğunun statik manyetizmasından daha da etkin olan pulsatif manyetik alan, hücre zar hareketi periodisitesiyle daha uygun bir etkileşim oluşturmaktadır. Organizmada molekül, hücre ve sistemler düzeyinde (sindirim sistemi, sinir sistemi gibi) karmaşık biyofiziksel işlemlerin oluşmasını aktive eder

1-Ağrı kesici etkisi

Magnetoterapinin ağrı kesici etkisi eklem ve kas ağrılarında oldukça etkilidir. Ağrı kesici etkisi hakkında kompleks mekanizmalar hala keşfedilmektedir.

Bulunan mekanizmalar

-Vücudun doğal ağrı kesici hormonu morfinden etkili olan endorfin salınımını arttırması

-Kas gevşemesi sağlanması

-Kapı-kontrol teorisi denilen ağrının algısının azaltılmasını sağlama

Magnetoterapi önemli ağrı kesici etkisi kireçlenmelerde, artrozlarda, eklem hastalıklarında, kas hastalıklarında kullanılır

2-Kemik dokusunda iyileşmeyi arttırıcı etkisi (Kemik kırıklarının sonrasında da )

Kemik dokusunun yeniden yapımı ve yıkımı hayat boyu devam eder. Kemik dokusunun kaliteli şekilde yapılması hormonlar, mineraller, beslenme, genetik gibi birçok faktöre bağlıdır. Magnetoterapi kanlanmayı arttırılması ve hücresel düzeyde canlanmanın arttırılması ile iyileşmeyi hızlandırır

Kemik iyileşmesinde platin kullanılması durumunda da uygulanır

Ayrıca kemik iyileşme sürecinde hareketsiz kalacağı i kaslarda yıkım ve incelme olur. Magnetoterapi ile bu etki engellenir

Yine osteoporoz durumundaki yenilenme ve kemik ağrılarında destekleyicidir

2-)Kas gevşetici ve spazm çözücü ve ödem azaltıcı etkisi

Kaslara olan kan akımını arttırır, ağrıya ve spazma neden olan asidik atıkların uzaklaştırılmasını sağlar.

Manyetik alanın etkisi ile kaslardaki önemli bir enzim olan LDH aktivitesi artar. Ca iyonlarının düzenlenmesi sağlanır (kaslardan dışarı çıkarak kasılı kalan kasların gevşemesi sağlanır)

3-)Sinir dokusu rejenerasyonunu (yenilenmesini) arttırıcı etkisi

4-) Genel bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi (daha az enfeksiyon geçirme)

5-) Kan enfeksiyon göstergelerinden olan sedimentasyon düzeyini düşürme

6-)Genel ruhsal durum düzenlenmesi üzerine olumlu etkisi

7-)Yanıklardan sonra yara iyileşmesi üzerine olumlu etkisi

8-)Kan yapımını destekleyici etkisi

9-)Uygulanan tedavilerin etkilerinin güçlendirilmesi etkisi

10-) Sinir sistemi üzerinde düzenleyici etkisi

KULLANIM ALANLARI

Geç ve zor kaynayan kırıklar: Manyetik alan kullanımı ile ilgili en fazla yayın, kaynamamış kırıkların iyileşmesi üzerinedir. Kaynamamış, yanlış kaynamış, psödoartrozlu kırıklarda, avasküler nekrozda, pulse manyetik stimulasyonun etkinliği rapor edilmekle birlikte bazı yayınlarda kuşkuların olduğu bildirilmiştir.

 1. Tendinitler ve yumuşak doku yaralanmaları: Rotator kaf tendinitlerinde pulsatif manyetik alanın başarılı sonuçlar verdiğini rapor eden çalışmalar vardır. Rotator kaf tamiri sonrası pulsatif manyetik alan tedavisi uygulanan hastalarda lokal enflamasyon, şişlik, ağrı ve eklem hareket açıklığının daha erken iyileştiği gösterilmiştir.
 2. Romatizmal hastalıklar
 3. Refleks sempatetik distrofi
 4. Lokalize osteoporoz
 5. Bronşit, sinüzit
 6. Baş ağrıları
 7. Alt ekstremitenin iskemik bozuklukları
 8. Periferik fasiyal paralizi
 9. Kraniofasiyal ağrılar
 10. Spastisite
 11. Hiper ve hipotiroidi
 12. Lipid metabolizma hastalıkları
 13. Posttravmatik ödem ve hematomlar
 14. Trofik ülserlerin tedavisi
 15. YanıklarVücuttaki elektrik dağılımı ve iyon geçişinin bozulduğu hastalıklar

Fibromiyalji

Kemik kırıkları sonrası iyileşme

Bel ve sırt bölgesindeki dolaşımın bozulmasına bağlı kas hastalıkları

Dizlerde olan kireçlenmelerde

Magnetoterapi Neden Tercih Ediliyor?

İnsan vücudu + ve – yüklü iyonlara sahiptir. İyonların doğru bir şekilde dağılmamış olması insan vücudunda çeşitli sorunlara neden olur. Söz konusu iyonlar nedeni ile karşı karşıya kalınan ciddi sağlık sorunlarını giderme arzusu taşıyan insanlar için en uygun tedavi manyetik alan tedavisi olur. Peki, bu tedavinin tercih edilmesindeki nedenler nelerdir?

Manyetik alan tedavisi ile iyonların kutuplaşması desteklenirken beslenme ve dolaşımda ciddi çıktılar elde edilir. Dokuların uyarılması ile hücre geçirgenliğinin arttırılması sağlanırken kas spazmlarına karşı iyileştirici etkiler ortaya çıkarılır.

Magnetoterapi Nasıl Uygulanır?

Manyetik alan tedavisine başvurmak isteyen bireylerin en çok merak ettiği konulardan biri de uygulama aşamasıdır. En az 10 seans şeklinde başvurulması gereken ve her seansın 20-30 dakika sürdüğü magnetoterapi’de uygulamaların hangi sıklıkta olacağı hastaya göre değişkenlik gösterir. Genellikle haftada 2-3 seans şeklinde uygulanabilen bu tedavinin hamile ve vücudunda metal implantlara sahip kimselerce tercih edilmemesi gerekir. Dr. Halit Furkan Sarı gözetiminde gerçekleşecek manyetik alan tedavileri sayesinde siz de sağlığınıza kısa sürede kavuşabileceksiniz.

Magnetorapi Faydaları Nelerdir?

Vücudunuzda olumlu anlamda sonuçlar ortaya çıkarmak adına manyetik alan tedavisine başvuracaksanız aşağıdaki faydaları elde edeceğinizi unutmamalısınız.

 • Metabolizmanız uygun bir şekilde uyarılır,
 • Uzun ve geçmeyen kronik ağrıların hafiflemesi sağlanır,
 • Kemiklerinizde yaşadığınız sorunların ortadan kalma süresi kısalır,
 • Stres ve depresyon kaynaklı sorunlar giderilir,
 • Vücudun genel anlamda iyileşmesi sağlanır,
 • Yaraların kısa sürede iyileşmesine destek olunur,
 • Hamilelik ertesinde ortaya çıkan bel ağrıları giderilir,
 • Kas spazmı gibi ciddi problemler ortadan kaldırılır,
 • Migrene karşı etkin çözümler sunulur,
 • Romatizma kaynaklı hastalıklarda bağışıklık sistemi desteklenir.

Siz de bu faydaları elde etmek ve vücudunuzda görülen sorunlara karşı çözümler üretmek adına Dr. Halit Furkan Sarı’nın tecrübesinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Kliniğimizde Sizleri Neler Bekliyor?

Tıp biliminin gerekliliklerini yerine getirerek sizlere alternatif çözümler sunmayı amaçlayan Dr. Halit Furkan Sarı; eğitim yaşamında öğrendiklerini tecrübeleri ile bütünleştirmeyi amaçlıyor. Manyetik alan tedavisinin son yıllarda tercih edilen bir seçenek olduğunun bilinci ile bütüncül tıp alanında etkin çözümler sunuyor. Vücudunuzun rahatlamasına ve çeşitli hastalıkların ortadan kaldırılmasına destek olacak doktorunuz ile seanslarınızın sonunda ciddi bir başarı yakalayacağınızı siz de göreceksiniz.

Manyetik alan tedavisinden yararlanarak yukarıda sayılan faydaları elde etmek için hemen randevu oluşturabilirsiniz. Diğer soru ve sorunlarınız için de Dr. Halit Furkan Sarı ile görüşerek uzman bilgisinden yararlanabilirsiniz.

logobeyaz

Geleneksel bilgileri modern yaklaşımlar ile harmanlayarak şifayı hastalara ulaştırma tutkusuyla, bütüncül tıp alanında en güncel tedavileri uygulama vizyonuyla, ilim, bilim ve hikmet değerleri ile çalışıyoruz.

Bizi Takip Edin

         

Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amacıyla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

© Copyright 2020. Tüm hakları saklıdır.

Randevu Al