fbpx


Dr. Halit Furkan Sarı

HACAMAT TEDAVİSİ

Hacamat Tedavisi Nedir?

“Hacamat”; tıkanıklık olan ve en fazla zararlı maddelerin toplandığı vücudun uygun noktalarına öncelikle kupa ve bir vakum aleti ile  deri ve deri altı dokuların çekildiği, belli bir süre sonra da aynı bölgeye ince keskin steril bir bistüri ile ideal sayıda, yüzeyel hafif çiziklerin atıldığı ve dokunun kanatıldığı; daha sonra da tekrar vakum oluşturarak kanın açık renk oluncaya kadar ve lenf sıvısı geldiği anlaşılıncaya kadar çekildiği, bağ dokusundaki yüklenmelerin azaltıldığı, biriktiği noktada ilgili organa zarar veren kirli kanın ve dokular arasındaki sıvıda biriken atıkların, toksinlerin çekildiği yine lenf sistemindeki tıkanıklıkların açılarak lenf akışının sağlıklı olarak akmasının sağlandığı geleneksel bir tedavi yöntemidir

Hacamatı yapan kişinin bu konuda teknik yönü, tıbbi yönü olması gerektiği gibi, enerji olarak da hazır olması gerektiği için hacamatın bir tıp sanatı olduğu söylenebilir

Hacamat çok hızlı tesir gösterir, çok etkilidir ve doğru kişi tarafından, doğru kişiye, doğru yöntemle yapıldığı takdirde  bir yan etkisi yoktur

Geleneksel İslam Tıbbın’da Detoks’ayani beden temizliğine istiğraf denilir. Hacamata ise istiğraf-ı külli denilmiştir.Yani hacamat ile beden temizliği diğer yöntemlerin birleştirilmesi gibi düşünülmüştür

Hipokrat (M.Ö. 460–377) yine birçok yerde hacamattan bahseder. Hipokrat’ın kupa terapisini sık sık uyguladığı, Cucurbitula adını verdiği bir de kupası olduğu ve bu kupayı yanından ayırmadığı anlatılmaktadır

İbn-i Sina (980-1037) El Kanun Fi’t-Tıb, kitabında hacamattan ayrıntılı şekilde bahseder

Osmanlıda hacamat saray hekimliğinde öncelikli sırada yer almıştır

Son yüzyıla kadar savaşlarda; Hacamat Ekibide mutlaka bulunur, gemiciler de yanlarında hacamat seti olmadan denize açılmazdı

Hacamat modern tıbbın dünyada en saygın iki merkezi olan Harvard tıp fakültesi ve John Hopkins Tıp merkezinde uygulanmaktadır

Günümüzde geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden bir tanesi olan hacamatın son derece etkili pek çok hastalığa iyi gelen bir tedavi yöntemi olduğunu ifade edebiliriz. İşinde uzman ve profesyonel kişiler tarafından yapılması gereken hacamatın insan sağlığına pek çok faydası bulunmaktadır. Peki söz konusu faydalar nelerdir? Hep birlikte inceleyelim.

Hacamatın Faydaları Nelerdir?

1-) Detoks etkisi

Hacamat tedavisinde cilde uygulanan 3-4 mm uzunlukta ve 1-2 mm derinliğindeki kesiler ve üzerine yapılan vakum ile deri ve deri altında, dokularda, hücreler arası boşluklarda, lenfatik kapiller ve lenfatik kanallarda ve dokular arasındaki sıvıda (matriks) biriken kanla beraber interstisyel aralık dediğimiz dokular arası bölgeden toksinler, kimyasal atıklar, gıda katkı maddeleri, ağır metaller, deterjanlar, temizlik maddelerindeki kimyasallar gibi vücuda zararlı maddeler atılır

2-)Lenfatik sistemi temizleme etkisi

Lenfatik sistem; vücuttaki en önemli işlemlerden biri olan temizlik görevini üstlenir.

Organizmadaki sorunların birçoğu lenfatik sistemin yetersizliklerinden veya bozukluklarından oluşmaktadır. Bozukluğunda dokular sıkışık hale gelir. Atık maddeler, metabolik artıklar, toksinler, mikroorganizmalar hücrelerin aralarından uzaklaştırılamaz. Kanı nasıl dalak ve böbreklerin süzüyor ise lenf sistemi de hücrelerin arasını mikroorganizma, patojen ve toksinlerden temizler

Lenfatik sistem dokular arası sıvı dengesinin sağlanmasında, bağışıklık sisteminde, kalp sağlığı, kan basıncı, karaciğer ve böbreğin sağlıklı çalışması, saç ve cilt sağlığı, anti aging etki ve insülin direncinin önlenmesi konusunda, kanserlere karşı koruyuculukta çok önemlidir

Timus, lenf nodları( hastalık sırasında şişen bezler), lenf nodülleri, dalak, tonsiller (bademcik), kemik iliği gibi organ ve yapılar lenfatik dokuları oluşturur

Lenf sistemini ikinci bir dolaşım sistemi gibi düşünebiliriz

Hacamat tedavisi bu çok önemli olan lenf sistemini aktive eder, tıkanıklıkları açar ve doğru çalışmasını sağlar

3-) Vakum etkisi

Hacamat sırasında yapılan vakum ve çizikler ile tıkanıklıkları açtığı, kandaki ve dokulardaki mikrosirkülasyonu arttırdığı için de kan ve dokulardan toksinlerin atılmasını sağladığı, sertlikleri ve ödemi çözdüğü, azalttığı Vücuttan kan çıkması nedeniyle yeni kan üretme mekanizmalarını ve organlarını harekete geçirdiği; Kan üretimiyle görevli organları (kemik iliği, karaciğer, dalak) uyardığı birçok çalışmada gösterilmiştir

4-) Ağrı kesici (analjezik) etkisi

Hacamat tedavisi endorfin hormonun salınmasını sağlar. Bu hormon vücuda hem genel iyilik hali verir hem de morfinden 30 kat daha etkili bir şekilde ağrı kesici etki sağlar

Ayrıca kaslardaki kasılmaları düzenleyerek de ağrı kesici etki yapar

5-) Rahatlatıcı( sedasyon) etkisi

Uygun biçimde yapılan hacamat uygulamasından sonra, hastada belirgin biçimde bir rahatlama meydana gelir

Hacamat ile birlikte ve sonrasında yapılan EEG ölçümlerinde delta ve teta dalga aktivitelerinde azalma olduğu tespit edilmiştir. Bu dalgaların aşırı artması dikkat eksikliği, depresyon gibi hastalıklar ile ilgilidir

Bu nedenle de; depresyon, madde bağımlılığı, anksiyete, epilepsi gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğu ifade edilmektedir

6-)Psikolojik etkisi

Beyin dopamin seviyesi, hacamattan sonra artmaktadır. Orta beynin retiküler formasyonunun ve beynin diğer önemli bölgelerinden sağlanan etkiyle sedasyon etkisinden başka trankilizan ve teskin edici etkisi de vardır. Bu nedenle hacamat önemli mental hastalıklarda da etkili olmaktadır

7-)Derinin çizilmesi ile bağışıklık sisteminin aktive edilmesi etkisi

Hacamat sonrasında gama globulinler, antikorlar gibi bağışıklık sisteminin savaşçılarının 2-4 kat arttığı tespit edilmiştir

Hacamat sırasında oluşturan çizikler ile deride bulunan bağışıklık sistemi elemanları uyarılır ve NO (Nitrik Oksit), beta endorfin, ACTH, serotonin salınımı uyarılır.

21 gün süresince yaranın iyileşmesi devam ettiği için; uyarı da 3 hafta boyunca sürmektedir

8-)Akupunktur etkisi

Hacamatın yapıldığı bölgelerde bulunan akupunktur noktalarının da ciddi bir şekilde uyarılması sonucu akupunktur benzeri etkiler de ortaya çıkar

9-) Nöralterapi etkisi

Hacamat tedavisi sırasında yapılan çizikler sempatik sistemi de düzenler

10-) Homeostasis(iç denge) etkisi

Homeostazis otonomik sinir sistemin sempatik ve parasempatik aktivitelerinin ve hormonal sistemin denge içinde olmasıdır.

Homeostazisin oluşumunda, hacamatta kullanılan akupunktur noktaları çok etkin olmaktadır

11-) Cuto-visseral etkisi (Deri-İç organ etkileşimi)

İç organları veya vücudun herhangi bir kısmını etkilemek için cildin uyarılması söz konusudur. Çeşitli deneysel çalışmalar kuto-visseral refleksleri ortaya koymaktadır

organların hastalıklarında vücudun herhangi bir bölümünde cilt üzerinde bir takım değişiklikler gözlenmektedir. Ağrı, Gerginlik, Hiperestezi, Hipoestezi (çok veya az ağrı hissedilmesi), renk değişikliği

12-Kapiller kan ve lenf sisteminin temizlemesi etkisi

Karaciğer, akciğer, böbrek, deri, gözyaşı kanalı, tükürük bezi gibi detoksifiye edici organların aşırı yük altında kalması durumunda toksinler, dokuların arasındaki doku jeline geçerler. Bu temel madde toksik atıkların deposu haline gelir ve bulunduğu bölgelerde ki yapılar olumsuz olarak etkilenir.

Kapiller alandaki kan, lenfa ve hücreler arasındaki sıvı vücut dışına çıkarılırken doku jelindeki toksinler hacamat ile atılırlar. Bağ dokusundaki stazın ve toksinlerin ortadan kaldırılması sağlanır. Aktif dolaşımda halâ var olan toksinlerin de, doku jeline atılabilmesi için yer açılması sağlanmış olur

Hacamat tedavisi ne zaman uygulanır?

Uygulama zamanı açısından en çok bilgi Tıbbi Nebevi kaynaklarında bulunmaktadır

Hz. Peygamber’in (SAV) kamerî ayların 17, 19 ve 21’inde hacamat yaptırıp, hacamat için bu zamanları ümmetine tavsiye ettiğini ve bu zamanın kan hücumundan dolayı meydana gelen birçok hastalıktan şifa olduğunu bildiren rivayetler bulunmaktadır

İbn Ömer’den rivayet edilen bir hadise göre Resulullah (SAV) hacamat için pazartesi, salı ve perşembe günlerini tavsiye etmektedir

Hz peygamber, Hayber’in fethinden sonra kendisine ikram edilen zehirli et ile zehirlendiği zaman hemen başından hacamat yaptırmıştır. Ayrıca, ayağı burkulduğunda, ayağından; başı ağrıdığında, başından hemen hacamat yaptırmıştır. Bu durum da, tedavi amaçlı hacamatta zaman sınırlaması olmadığına işarettir

Ayın ilk yarısında vücutta kan miktarı artmaktadır. Kan miktarının artmış olduğu bu dönemde insanlar kendilerini güçlü ve sağlıklı hissederler. İkinci yarısında ise kan miktarı azalır. Bu dönemde ise zayıflık hisseden insanların ağrıları artar. Daha geç iyileşirler. Kan dolaşımları ve bağışıklık sistemleri zayıflamıştır. Kısacası hacamata ihtiyaçları bulunmaktadır

Hacamatla İlgili Sık Sorulanlar 

1-Kan vermek ile hacamat tedavisinin farkı nedir?
Kan vermek; kanın çoğunlukla faydalı kısmını vücuttan ayırıp kan verilen kişinin faydasına kullanmaktır. Hacamat tedavisi ise kanın içinde birikmesini istemediğimiz toksin, iltihap, kimyasal, katkı, koruyucu madde, kanı yoğunlaştıran, kanın pıhtılaşmasını artırıp kanı kalınlaştıran hastalık yapıcı ve damar tıkayıcı sebepleri filtre görevi gören kılcal damarlardan çizerek temizlemek, dışarı almaktır. Ayrıca tıbbi hacamat akupunktur noktalarından yapıldığı için çizikler iyileşene kadar akupunktur uyarısı yaparak tedaviye katkı sağlar.

2-Hacamat tedavisi esnasında ağrı hisseder miyiz?
Hacamat tedavisi esnasında çok yüzeysel çizikler olduğu için ince bir sızı hissedilebilir. Bazı insanlar onu da hissetmez.

3-Hacamat tedavisinin yan etkileri var mıdır?
Hacamat Tedavisi doğru kişilerce yapıldığı sürece hiçbir yan etkisi yoktur.

4-Hacamat tedavisinden önce nelere dikkat etmeliyiz?
Hacamat tedavisinden önce bedeni ve mideyi yirmi dört saat öncesinden yormamalıyız.

24 saat öncesinden et, süt, süt ürünleri ve tavuk tüketmemeliyiz. Vücudumuz sindirim ile uğraşmayacağı için kaliteli bir temizlik yapılmış olur

Son üç saat bir şey yememeliyiz, kafeinli içeceklerden uzak olmalıyız.

5-Hacamat tedavisinin herhangi bir yaş sınırı var mıdır?
Tıbbi Hacamat tedavisi doktor kontrolünde yapılırsa doğumdan itibaren herkese uygun dozlarda yapılabilir.

6-Hacamat tedavisinin belirli günleri var mıdır?
Hacamat tedavisi hastalık anında her gün ve her saat yapılabilir. Gün konusunda dinimizde yasak men etme yoktur. Resulullah kendisine 47 kez hacamat yaptırmış hadis kaynaklarında hiç gün sormamıştır.

7-Herhangi bir hastalığımız olmadığı halde hacamat tedavisi uygulanabilir mi?
En iyi hacamat hasta olmadan önce yapılan hastalık önleyici hacamattır.

8-Çocuklarda uygulanan hacamat tedavisinin yaş sınırı var mıdır?
Hekim kontrolünde doğumdan itibaren uygun dozlarda hacamat tedavisi uygulanabilir

9-Hacamat tedavisi niçin tıp doktorunun gözetiminde, klinik ortamda uygulanmalıdır?
Hacamat yapılan ortam, kullanılan malzemeler ve el becerisi, kan hastalıkları ve kişilerin sağlığı açısından çok önemlidir. Bu da hekim gözetiminde eğitimle mümkün olur.

10-Hacamatın bağışıklık sisteminde etkisi nedir?
Tıbbi hacamat tedavisi doğru noktalardan yapılırsa bağışıklık sistemini çok güçlendirir

11-Hacamat en çok hangi hastalıklarda etkilidir?
Tıbbi hacamat kanserden enfeksiyona bütün hastalıklarda önemli oranlarda etkilidir. Çünkü kan detoksu her hastalık için hatta sağlıklı insan için bile faydalıdır.

12- Hacamattan kaç gün sonra izler kaybolur?
Hacamat sonra kişinin genetiğine göre değişen zamanlarda 10-20-30 gün içinde izler kaybolur.

Siz de hacamat yaptırmak istiyorsanız kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz.

logobeyaz

Geleneksel bilgileri modern yaklaşımlar ile harmanlayarak şifayı hastalara ulaştırma tutkusuyla, bütüncül tıp alanında en güncel tedavileri uygulama vizyonuyla, ilim, bilim ve hikmet değerleri ile çalışıyoruz.

Bizi Takip Edin

         

Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amacıyla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

© Copyright 2020. Tüm hakları saklıdır.

Randevu Al